प्राविधिक समस्या भएको ले हामी समाधान गर्न प्रयासरत छौ